HEATKILLER® IV for GTX 1080Ti - ACRYL Ni - Single Slot?